PRV

V roce 2018 jsme se rozhodli využít možnosti pro mladé začínající zemědělce:

Název projektu: Zahájení činnosti zemědělské společnosti pemmaPro

Číslo projektu: 18/006/06110/342/000055

Podporováno z evropských fondů pro rozvoj venkova

Hlavním cílem projektu

Hlavním cílem projektu je pořízení technologií pro zpracování masa z vlastního chovu, pořízením chladicích boxů a vakuové baličky a pořízení technologií a příslušenství pro zefektivnění pastevního potenciálu vybudováním 4060m pastevního areálu.