Náš příběh

„Když jsme byli malí, trávili jsme skoro celé dětství na Hazmburku, který byl pro nás krásný a zajímavý. V té době nebyl kopec všude zarostlý náletovými křovinami jako nyní. Ještě zajímavější pro nás bylo vyprávění našich prarodičů o tom, jak to zde vypadalo dříve, kdy skoro na celém kopci byly jen pastviny a sady. Kde se na kratičkou travičku dalo posadit a kochat se pohledem na krásné rozkvetlé stromy, louky a přemýšlet o tom, jaké záhadné příběhy ukrývá hrad a jeho tajemné zaniklé podhradní městečko….

A tak vznikl nápad vrátit pastviny na místa, kde kdysi pásl ovce náš dědeček… “ (Matěj Prošek)

2017

A tak to celé začalo, na začátku března 2017 jsme se po krátké úvaze rozhodli, že spustíme celou akci. Podařilo se nám do konce března vyčisti první 1 ha pronajatého pozemku.

2018

Připravujeme…

Kopečky

Podhora

Slatina test

2019

Připravujeme…

Podhradí..

Lesy

2020

Připravujeme…