Náš příběh

„Když jsme byli malí, trávili jsme skoro celé dětství na Hazmburku, který byl pro nás krásný a zajímavý. V té době nebyl kopec všude zarostlý náletovými křovinami jako nyní. Ještě zajímavější pro nás bylo vyprávění našich prarodičů o tom, jak to zde vypadalo dříve, kdy skoro na celém kopci byly jen pastviny a sady. Kde se na kratičkou travičku dalo posadit a kochat se pohledem na krásné rozkvetlé stromy, louky a přemýšlet o tom, jaké záhadné příběhy ukrývá hrad a jeho tajemné zaniklé podhradní městečko….

A tak vznikl nápad vrátit pastviny na místa, kde kdysi pásl ovce náš dědeček… “ (Matěj Prošek)

Něco z našeho příběhu se dozvíte v natočené reportáži z roku 2019, za kterou moc děkujeme a která vznikla úplnou náhodou 🙂

2017

A tak to celé začalo, na začátku března 2017 jsme se po krátké úvaze rozhodli, že spustíme celou akci. Podařilo se nám do konce března vyčisti první 1 ha pronajatého pozemku s katastru Slatina pod Hazmburkem, který je v blízkosti bývalého statku Podhora a proto i této pastvině říkáme Podhora.

2018

V roce 2018 nás čekala nejrozsáhlejší etapa čištění, celkem cca 8,5 ha plochy 5 zimních měsíců a 3 obnovené areály.

Kopečky – Lokalita cca 3 ha, kde se před téměř 100 lety rozléhala bývalá ves Klapý, která byla bohužel zbourána jednou z klapských katastrof. Později zde hned za farou byl výběh pro koně a na kopečkách se pásly ovce. V posledních 20 letech však téměř zarostly náletovými křovinami. Skoro celou tuto lokalitu se nám podařilo vyčistit a hned následující rok se krásně zazelenala.

Slatina – Jedná se o lokalitu o rozloze 4 ha starého meruňkového sadu, který kompletně zarostl především svídou. Zůstalo zde jen několik starých ovocných stromů, především meruněk, které jsme se snažili „vysvobodit“. Lokalita se bohužel zatravňuje velice pomalu i tak ale v roce 2020 je již vidět výrazný posun.

Podhora – Na přelomu roku 2019 jsme dočistili dalších 1,5 ha plochy v lokalitě Podhora, kde paseme naše stádo křížených koz.

2019

Práce na sklonku roku 2018 a na jaře roku 2019 bychom mohli vystihnout třemi slovy: Pot, krev a slzy. Jednalo se sice o podstatně menší část než v roce předchozím, ale ve výrazně náročnějším terénu místy v extrémním svahu. Často jsme si sáhli skoro na dno, ale hnala nás obrovská síla odkrýt dradbu, která byla již několik let částečně srkyta…

Podhradí – Dávno zapomenuté krásné místo, kde v 15. století vyrostlo podhradní městečko, které je zahaleno nejedním tajemstvím. Městečko, ale brzy osiřelo a nyní se dochovala pouze část původní dominantní hradby. Později se plocha zemědělsky obdělávala a v 50. letech zde byl vybudován sad, který později kompletně zarost neprostupnými křovisky.

Lesy – Lokalita cca 3 ha, která přímo navazuje na Podhradí a výše zmíněnou hradbu. Podařilo se nám zde „vysvobodit“ několik velice starých ovocných stromy, kterým může být klidně i 150 let. Při čištění pod hradbou jsme také našli obnovili již dávno zapomenuté krásné terasy…

2020

Přelom roku jsme se snažili urovnat všechny resty. Dočistit již dříve obnovené pastviny a dodělat všechny pastevní areály a ohrady ….

Pustili jsme se také do dodělání projektu faremní minibourárny masa, kde jsme v prosinci poprvé nabídli velice omezený počet výsekového vakuově baleného masa. Naší prioritou je stále obnova krásné lokality a chov plemenných zvířat k dalšímu prodeji, ale omezenou produkci velice kvalitního masa bereme jako důležitou součást celého projektu. Tento projekt byl finančně podpořen z dotačního titulu rozvoje venkova.

V létě jsme udělalí veliký krok a tím bylo pronajetí 25 let nevyužívaného zemědělekého objektu v nedaleké obci Lkáň. Kde jsme připravili zimovistě pro naše zvířata a snažíme se vybudovat co nejlepší zázemí.

2021

Pokračujeme v začištování aktuálních pastvin a spolupracujeme na čistění severích pozemků kolem Podhory. Navíc jsme rozšířili naše pastviny o 2,6 hektaru nově pronajatého jablečného sadu….

Založili jsme vlastní e-shop, kde je možné nakoupit nebo zamluvit výrobky naše, ale i farmářů z okolí ZDE

Připojili jsme se do rozvozu farmářské sítě SCUK.CZ – ZDE

Dále pracujeme na projektu na další obnovu naší krásné lokality 😉